Hodebra kan gjøres hver dag av alle mennesker. Gjør du mer av det som gir glede og mening i hverdagen, så styrker du din egen psykiske helse.

Å fremme psykisk helse handler egentlig om alt som gjør livet godt å leve. Det er viktig at kroppen vår fungerer, men det er altså minst like viktig at vi trives og har det bra. Dette er også godt for vår mentale helse.

ABC Hodebra er en del av en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. Satsingen bygger på et konsept som heter ABC, som er det første forskningsbaserte rammeverket som er laget for å å fremme helsekompetanse på mental sunnhet og psykisk helse i hele befolkningen.

ABC Hodebra virker med tre enkle grep

Gjør noe aktivt (Act)

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg gladere. Det blir også lettere å håndtere hverdagens utfordringer. Å være i aktivitet er Hodebra!

Hvorfor virker det?

Forskning viser, er at mennesker, som holder seg fysisk, mentalt, sosialt og åndelige aktive, har bedre mental sunnhet enn dem som ikke gjør det. Når vi holder oss aktive, føler vi oss gladere, og vi håndtere lettere de dagligdagse utfordringene. Dessuten kan det lindre psykiske lidelser såsom angst og depresjon.

Gul sirkel med to strekfigurer som holder armene rundt hverandre.

Gjøre noe sammen (Belong)

Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, så gir det en følelse av å høre til. Å være en del av fellesskapet gir støtte i hverdagen. Å engasjere seg er Hodebra!

Hvorfor virker det?

Det er avgjørende for vår psykiske helse at vi har en følelse av å hører til og er en del av et fellesskap. Når vi involverer oss i sosiale aktiviteter øker vi sjansene for å bli kjent med nye mennesker, og dermed bli en del av et felleskap. Jo flere gode sosiale relasjoner en person har, jo bedre vil han eller hun være i stand til å klare de utfordringene, som livet rommer. I et fellesskap er det lettere å få støtte.

 

Hender former et hjerte rosa sirkel

Gjøre noe meningsfylt (Commit)

Å jobbe for en god sak (frivilligheten f.eks) gir noe å brenne for, å være stolt av. Å hjelpe andre gir takknemlighet og livsglede. Å gjøre noe meningsfylt er Hodebra!

Hvorfor virker det?

 Å gi seg selv utfordringer, og nå sine mål, selv de små målene, gir en følelse av å ha utretta noe og en sterkere selvfølelse, Alt dette er viktig for at vi skal ha god psykisk helse. På samme måte har frivillig arbeid og ting man gjør for å hjelpe andre, samt bidrag til fellesskapet en positiv effekt i forhold til å gjøre både seg selv og andre glade. Det øker følelsen av mening og formål i livet.

 

Om hodebra

Kampanjen Hodebra handler om å fremme mental sunnhet for befolkningen i hele Trøndelag.

Bak Hodebra står Folkehelsealliansen i Trøndelag, og den ledes av Røde Kors i Trøndelag. Hodebra inngår i prosjektet «ABC – for bedre mental sunnhet» (2019-2021), og er blant annet finansiert av Gjensidigestiftelsen.

Satsingen bygger på et konsept som heter ABC, som er den første forskningsbaserte innsatsen for å fremme psykisk helse i hele befolkningen.

ABC står for act, belong, commit, som på norsk omskrives til; gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt (for seg selv og andre). Dette er med å fremme psykisk helse på mange plan.

ABC ble utviklet av forskningsmiljøer i Australia  og Danmark og er tatt til Norge av Norsk HPH (Health Promoting Hospitals) ved Akershus Universitetssykehus, som også har utformet informasjonsbasen abcmentalsunnhet. Her finner du gode forskningsbaserte artikler om hvorfor ABC virker.

Har du spørsmål, eller trenger du/dere hjelp eller veiledning til å bruke hodebra i egen organisasjon:

Send mail til hei@hodebra.no

Eller kontakt:

Prosjektleder Lisbeth Lein Tlf. 975 03 912

Kommunikasjonsmedarbeider Anne-Lise Aakervik Tlf. 93439008

eller leder for arbeidsutvalget i Folkehelsealliansen: Steinar Krokstad steinar.krokstad@ntnu.no