Hodebra kan gjøres hver dag av alle mennesker.

Hensikten med Hodebra er å holde seg mentalt frisk og unngå å bli syk.

ABC Hodebra er en del av en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. Satsingen bygger på et konsept som heter ABC, som er det første forskningsbaserte rammeverket som er laget for å å fremme helsekompetanse på mental sunnhet og psykisk helse i hele befolkningen.

Kampanjen Hodebra handler om å oppfordre folk flest til å gjøre tre ting:

  • Gjør noe aktivt
  • Gjør noe sammen
  • Gjør noe meningsfylt

Å fremme psykisk helse omhandler egentlig alt som gjør livet godt å leve. Det er viktig at kroppen vår fungerer, men det er altså minst like viktig at vi trives og har det bra. Og dette er også godt for vår mentale helse.fo

Hodebra fungerer med å..

Gjør noe aktivt (Act)

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg gladere. Det blir også lettere å håndtere hverdagens utfordringer. Å være i aktivitet er Hodebra!

Gjøre noe sammen (Belong)

Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, så gir det en følelse av å høre til. Å være en del av fellesskapet gir støtte i hverdagen. Å engasjere seg er Hodebra!

Gjøre noe meningsfylt (Commit

Å jobbe for en god sak (frivilligheten f.eks) gir noe å brenne for, å være stolt av. Å hjelpe andre gir takknemlighet og livsglede. Å gjøre noe meningsfylt er Hodebra!

Hvorfor virker ABC Hodebra?

Tre enkle grep

ABC Hodebra virker når man bruker verktøykassa for å fremme psykisk helse/livskvalitet. 

Det vil si informere og oppmuntre folk flest til å: 

Act: gjør noe aktivt

Belong: gjør noe sammen

Commit: gjør noe meningsfylt

Gjør du mer av det som gir glede og mening i hverdagen, så styrker du din egen psykiske helse

Å ta samtalen om mental sunnhet er noe alle bør gjøre. Det er verken vanskelig eller skummelt. Her er noen punkter om hva det betyr å være mental sunn

  • Å være mentalt sunn betyr at man for det meste har det godt med seg selv og livet sitt, og at man fungerer godt i hverdagen i samspill med andre. Man nyter de enkle tingene i livet, føler seg optimistisk med hensyn til fremtiden og er interessert i det som skjer rundt en.

  • Å være mentalt sunn betyr også at man er i stand til å håndtere alminnelige problemer og begivenheter som oppstår i løpet av livet – med hjelp fra venner og familie, når det er nødvendig. Gode venner gjør gode perioder i livet bedre samt at man holder ut i dårlige tider.

  • Det vi gjør for å holde oss fysisk sunne, som for eksempel å være fysisk aktive, spise sunt og kun drikke alkohol i moderate mengder, er også bra for den mentale helsen.

  • Mental helse handler også om å kunne finne ro og å gi seg selv lov til å la være å delta på aktiviteter når man får følelsen av at det blir for mye for en. Det er svært individuelt hvor mye hver og en av oss orker av gangen. Det er en god idé å prioritere å legge vekt på de aktivitetene man føler gir en positiv energi.

  • Det er viktig å være åpen om hvordan vi har det. Å kunne snakke om følelser, gleder og frustrasjoner er en enorm hjelp i hverdagen. Forsøk å svare ærlig når noen spør hvordan du har det, og spør også om hvordan andre i din omgangskrets har det.

Om hodebra

Kampanjen Hodebra handler om å fremme mental sunnhet for befolkningen i hele Trøndelag. 

Bak Hodebra står Folkehelsealliansen i Trøndelag, og den ledes av Røde Kors i Trøndelag. Hodebra inngår i prosjektet «ABC – for bedre mental sunnhet» (2019-2021), og er blant annet finansiert av Gjensidigestiftelsen.

Har du spørsmål kontakt prosjektleder Lisbeth Lein.

E-post: lisbeth.lein@redcross.no

Satsingen bygger på et konsept som heter ABC, som er den første forskningsbaserte innsatsen for å fremme psykisk helse i hele befolkningen.

ABC står for act, belong, commit, som på norsk omskrives til; gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt (for seg selv og andre). Dette er med å fremme psykisk helse på mange plan.

ABC ble utviklet av forskningsmiljøer i Australia  og Danmark og er tatt til Norge av Norsk HPH (Health Promoting Hospitals) ved Akershus Universitetssykehus, som også har utformet informasjonsbasen abcmentalsunnhet.

Her finner du gode forskningsbaserte artikler om hvorfor A, B, C virker.
I dag er eierskapet til denne informasjonsbasen overført til ABC Hodebra.