Hvordan komme i gang med HODEBRA ?

Start gjerne med å ta ABC HODEBRA testen.

Denne testen kan taes av alle som ønsker inspirasjon til å leve et aktivt og meningsfullt liv uansett hvilket utgangspunkt man har. 

Resultatet kan hjelpe deg til se hvor og når du selv gjør 
A) noe aktivt, B) noe sammen med
andre, og C) noe som føles meningsfullt for deg?

Du kan også  se på 100 bra tips til ABC Hodebra aktiviteter

Inntil videre kan du også se på den danske ABCmentalsundheds guide.

HODEBRA i en organisasjon. Hva og hvordan?

 A. Merk egne aktiviteter!

En enkel måte å synligjøre Hodebra for medlemmene er å merke aktiviteter, tiltak og engasjement med et av HODEBRA-merkene.  Er det en aktivitet? Gjør dere noe sammen? Er det meningsfylt? Kanskje alle tre på en gang? Last ned merker her.

B. Tenk ett skritt om gangen!

Å tenke ett skritt om gangen, og lage seg konkrete og oppnåelige mål er en god måte å komme i gang med ABC-arbeidet. Deretter kan dere jobbe videre mot å skape forandringer i et større og lengre perspektiv.

Inntil videre kan du lese denne “kom godt i gang” guiden på dansk. Den kommer snart på norsk.

C. Arranger en HODEBRA workshop!

Start med å tenke over hva som gir mening til din organisasjon. Her kan du laste ned mal for hvordan gjennomføre en Hodebra -prosess i egen organisasjon. 

Kan f.eks. ABC-rammen brukes til å styrke medarbeidernes og frivilliges forståelse for mental sunnhet og for å styrke samarbeidet med lokale foreninger og organisasjoner.

Se introduksjonsfilmen ABC Hodebra på 23 minutter.

D. Finn HODEBRA folk

Utpek en HODEBRA-ambassadør eller kontaktperson som deltar i et Hodebra Team og som hjelper til med å spre opplegg, ideer og aktiviteter inn i organisasjonene. Team og ambassadører meldes på epost til Lisbeth Lein

Når du tenker på samarbeidsmuligheter så overvei hvordan ABC- rammen kan støtte kjerneoppgavene som allerede utføres og om det er områder hvor det er behov for å øke fokuset på mental sunnhet?

Gode råd for å komme i gang med ABC Hodebra

Kast dere ut i det

ABC for mental sunnhet kan kalles et utviklingsprosjekt, hvor vi tester ut aktiviteter etter hvert. Dette er en prosess som krever både handlekraft og mot, og det kan være en god idé å invitere andre partnere tidlig i prosessen. Erfaringene viser at arbeidet med nye initiativer fører til relevant og brukbar læring – især fra de initiativer, som feiler. 

Ta utgangspunkt i kjerneoppgavene

Tenk over hvordan ABC for mental sunnhet kan være med å støtte deres kjerneoppgaver og hvordan du kan påvirke andre forvaltninger i din organisasjon, kommune eller forening. I noen sammenhenger kan det være en fordel å huske på at å arbeide med ABC ikke nødvendigvis er en ekstra oppgave. Når du snakker om ABC for mental sunnhet overfor nye mulige samarbeidspartnere, forsøk og sett det inn i deres praksis og kjerneoppgaver.  

Karrierejegeren@2x

Skap rom for refleksjon og til å snakke om ABC

Når ABC for mental sunnhet skal formidles til andre, er det en god ide å la dem bli kjent med budskapene gjennom aktiviteter, etterfulgt av tid til refleksjon og dialog. Bruk gjerne konkrete eksempler på, hvordan ABC-rammen kan omsettes i praksis. 

Synliggjør det alminnelige

Det banale er ikke alltid en selvfølge, så ta ikke for gitt at det sosiale og fellesskapet blir prioritert i hverdagen. Snakk for eksempel om «sosiale regler» i de fellesskapene man inngår i, eller om hva som er en god mottagelse i et fellesskap. 

Gul sirkel med to strekfigurer som holder armene rundt hverandre.

Tenk på forankring

For å sikre en bæredyktig forankring av ABC-tankegangen i din organisasjon er det en fordel å dele oppgavene mellom flere medarbeidere og sette ned en tverrfaglig gruppe, trekke inn ledelsen og/eller innarbeide ABC-tankegangen i lokal politikk og strategier.  

Vær tålmodig – det tar tid

Å jobbe for en god sak gir noe å brenne for, å være stolt av. Å hjelpe andre gir takknemlighet og livsglede. Å gjøre noe meningsfylt er Hodebra!

Fjellgeita@2x

Vær oppmerksomme på forskjellig språk

Det snakkes med forskjellige ord og uttrykk og jobbes ut fra forskjellige agendaer avhengig av hvilken organisasjon og bakgrunn man kommer fra.  

Sett av tid til forventningsavklaring

For å kunne skape et fruktbart og oppriktig samarbeid, hvor alle involverte parter bidrar med kompetanse og ressurser, og hvor det jobbes mot å skape en synergieffekt, er det viktig å sett av tid til å avklare forventinger overfor hverandre.