Hvordan komme i gang med HODEBRA i egen organisasjon?

Alle kan ta i bruk Hodebra på en enkel og ukomplisert måte.

 1. Hvilke mikrohandlinger kan du/dere gjøre allerede i dag?

  En enkel måte å synligjøre Hodebra for medlemmene er å merke aktiviteter, tiltak og engasjement med et av HODEBRA-merkene.  Er det en aktivitet? Gjør dere noe sammen? Er det meningsfylt? Kanskje alle tre på en gang?

  Å tenke ett skritt om gangen, og lage seg konkrete og oppnåelige mål er en god måte å komme i gang med ABC-arbeidet. Deretter kan dere jobbe videre mot å skape forandringer i et større og lengre perspektiv. 

 2. Hvordan kan ABC for mental sunnhet bringes inn i din organisasjon og ditt arbeidsområde?

  Der er mange forskjellige måter å jobbe med ABC for mental sunnhet. Det er derfor en god idé å tenke over hvilken strategi og tilgang som gir mening i din organisasjon.

  F.eks. kan ABC-rammen brukes til å styrke medarbeidernes og frivilliges forståelse for mental sunnhet og for å styrke samarbeidet med lokale foreninger og organisasjoner. Konkrete personlige eksempler kan øke forståelsen av ABC-konseptet for mental sunnhet og kanskje gjøre det lettere å formidle budskapene og prosjektet til andre.

 3. Hvem kan du samarbeide med internt i din organisasjon?

  Det kan være en god idé å samarbeide internt. Her er det kortere vei fra beslutning til iverksettelse. Og det er en god måte å forankre arbeidet med ABC for mental sunnhet internt i din organisasjon.

  Utpek en HODEBRA-ambassadør eller kontaktperson som deltar i et Hodebra Team og som introduserer opplegg, ideer og aktiviteter inn i organisasjon. Meld fra hvem dette er til Lisbeth Lein (lisbeth.lein@redcross.no)

  Når du tenker på samarbeidsmuligheter så overvei hvordan ABC- rammen kan støtte kjerneoppgavene som allerede utføres og om det er områder hvor det er behov for å øke fokuset på mental sunnhet? 

Gode råd for å komme i gang med ABC Hodebra

Kast dere ut i det

ABC for mental sunnhet kan kalles et utviklingsprosjekt, hvor vi tester ut aktiviteter etter hvert. Dette er en prosess som krever både handlekraft og mot, og det kan være en god idé å invitere andre partnere tidlig i prosessen. Erfaringene viser at arbeidet med nye initiativer fører til relevant og brukbar læring – især fra de initiativer, som feiler. 

Ta utgangspunkt i kjerneoppgavene

Tenk over hvordan ABC for mental sunnhet kan være med å støtte deres kjerneoppgaver og hvordan du kan påvirke andre forvaltninger i din organisasjon, kommune eller forening. I noen sammenhenger kan det være en fordel å huske på at å arbeide med ABC ikke nødvendigvis er en ekstra oppgave. Når du snakker om ABC for mental sunnhet overfor nye mulige samarbeidspartnere, forsøk og sett det inn i deres praksis og kjerneoppgaver.  

Karrierejegeren@2x

Skap rom for refleksjon og til å snakke om ABC

Når ABC for mental sunnhet skal formidles til andre, er det en god ide å la dem bli kjent med budskapene gjennom aktiviteter, etterfulgt av tid til refleksjon og dialog. Bruk gjerne konkrete eksempler på, hvordan ABC-rammen kan omsettes i praksis. 

Synliggjør det alminnelige

Det banale er ikke alltid en selvfølge, så ta ikke for gitt at det sosiale og fellesskapet blir prioritert i hverdagen. Snakk for eksempel om «sosiale regler» i de fellesskapene man inngår i, eller om hva som er en god mottagelse i et fellesskap. 

Tenk på forankring

For å sikre en bæredyktig forankring av ABC-tankegangen i din organisasjon er det en fordel å dele oppgavene mellom flere medarbeidere og sette ned en tverrfaglig gruppe, trekke inn ledelsen og/eller innarbeide ABC-tankegangen i lokal politikk og strategier.  

Vær tålmodig – det tar tid

Å jobbe for en god sak gir noe å brenne for, å være stolt av. Å hjelpe andre gir takknemlighet og livsglede. Å gjøre noe meningsfylt er Hodebra!

Fjellgeita@2x

Vær oppmerksomme på forskjellig språk

Det snakkes med forskjellige ord og uttrykk og jobbes ut fra forskjellige agendaer avhengig av hvilken organisasjon og bakgrunn man kommer fra.  

Sett av tid til forventningsavklaring

For å kunne skape et fruktbart og oppriktig samarbeid, hvor alle involverte parter bidrar med kompetanse og ressurser, og hvor det jobbes mot å skape en synergieffekt, er det viktig å sett av tid til å avklare forventinger overfor hverandre.