Trøndersk dugnad for folks trivsel

«Hodebra» – er en trøndersk kampanje for at folk flest skal ha det bra.

Denne er en del av en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. «Hodebra» handler om å oppfordre folk flest til å gjøre tre ting: Å gjøre noe aktivt, å gjøre noe meningsfylt, og å gjøre noe sammen, gjerne ofte i hverdagen. Under korona-perioden er dette mer utfordrende enn før, derfor er lanseringen av «Hodebra» framskyndet til påska 2020 – for å gi ekstra oppmerksomhet om hva som fremmer egen og andres psykiske helse. «Hodebra» er initiert av Folkehelsealliansen i Trøndelag i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors og Trøndelag fylkeskommune.

Satsingen bygger på et konsept som heter ABC, som er den første forskningsbaserte innsatsen for å fremme psykisk helse i hele befolkningen. ABC står for akt, belong, commit, som på norsk omskrives til; gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt. Dette fremmer psykisk helse. ABC ble utviklet i Australia og Danmark og er tatt til Norge av Norsk HPH ved Ahus, som også har utformet informasjonsbasen abcmentalsunnhet.no.

«Hodebra» inngår i prosjektet ABC – for bedre mental sunnhet (2019-2021) som Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors er vertskap for. Dette er en del av et langsiktig samarbeid mellom de 38 partnerne i Folkehelsealliansen i Trøndelag.

Stay In Touch.

AD.

Let's Get Creative.